הדמיות: אלתרמן שפריי אדריכלים, יחיאל צוברי אדריכלים