יצחק נבון - מגרש 505

בית ספר יסודי במגרש 501

הדמיות: אלתרמן שפריי אדריכלים, יחיאל צוברי אדריכלים