ביום חמישי האחרון קיבלה העירייה פניות מטעם חברות הסלולאר ומשרד התקשורת המבקשים לדחות את פינוי האנטנה הממוקמת בשכונת בית בפארק לתקופה של עד חודש ימים. לדברי חברות הסלולאר, אלו החלו לפעול בנושא העתקת האנטנה והתכוונו להעתיקה עד לסוף חודש אוגוסט, אבל לא הצליחו לעשות זאת.

הסיבות שהעלו החברות קשורות לאילוצים טכניים וצורך בקבלת אישורים הנדרשים מגורמים כגון רת"א, המשרד להגנת הסביבה וכדומה. במכתבה של חברת פלאפון (רצ"ב מטה).
הודגש עוד כי החברה לא תצליח לקבל את האישורים הללו עד ה-31 באוגוסט כפי שתכננה ובהתאם לדרישת העירייה.

כדי להימנע מהליכים משפטיים מורכבים (שתוצאתם לא ברורה בנקודת הזמן הנוכחית), כדי למנוע הפרעות קשות בתקשורת בסביבת האנטנה ובהתחשב בעובדה שמדובר במספר מצומצם של ימי לימוד בחודש ספטמבר, העירייה החליטה לאמץ את הצעת חברות הסלולאר שהסכימו כולן להבנות הללו באופן הבא:

* האנטנה תהיה מושבתת בכל ימי הלימוד בחודש ספטמבר ובמהלך כל שעות הפעילות בבית הספר ובגני הילדים
* העתקת האנטנה תידחה ב-30 יום (סביר להניח שהיא תועתק עוד קודם לכן)
* במידה ולא יעמדו החברות בהסכם, הן יחויבו בתשלום פיצוי גבוה ביותר בגין כל יום איחור
* במהלך החודש הקרוב יבוצעו לפחות 5 בדיקות פתע יזומות שתכליתן לוודא כי האנטנות אינן משדרות. הבדיקות יוזמנו על ידי העירייה ויועברו בשקיפות מלאה אל ההורים

הבוקר (29.8) סיירה ראש העיר, ליאת שוחט, במוסדות החינוך החדשים כדי לוודא את מוכנותם של בית הספר וגני הילדים ל-1 בספטמבר. העירייה עשתה הכול כדי להעמיד את מוסדות החינוך מוכנים במינימום זמן תחת תנאים לא פשוטים, ועם זאת אנו בטוחים שילדיכם ייהנו מסביבת לימודים נעימה ובעיקר בטוחה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

חשוב להבין! העירייה בחרה להגיע להסכם עם החברה שכן הליכים משפטיים עלולים לגרום לעיכוב נוסף ומשמעותי בהזזת האנטנה מכיוון שלדברי משרד התקשורת וחברות הסלולאר, אין כל מניעה להשאיר את האנטנה במקומה. לעומת זאת, העירייה, כידוע, קובלת על מיקומה הנוכחי של האנטנה ועומדת על כך שהיא תוזז למקום אחר שכבר אושר על ידי חברות הסלולאר, צעד שחייב להתבצע בהקדם.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת במייל baitbapark@or-ye.org.il

בהזדמנות הזו, אנו רוצים לאחל לכולכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת. נתראה ב-1 בספטמבר!

(דוברות עיריית אור יהודה)

התחייבות לפירוק - עיריית אור יהודה (003).pdf